Na ovoj se stranici nalazi ono bitno što student treba znati da bi napravio svoj:

·        seminar,

·        projekt,

·        diplomski ili završni rad,

·        ili neki drugi rad tijekom studija

na takav način da:

·        na njega bude ponosan,

·        dobije izvrsnu ocjenu i

·        rad bude koristan i drugima.

 

Snažno preporučam da:

·        pročitate sve što ovdje piše

·        provjeravate svoje tekstove na „Jezičnoj pomoći

·        a prije nego počnete pisati svoje radove da pažljivo i potpuno proučite „Upute za autore“.

 

Osnovne upute za rad tijekom semestra

 

Kako se koristi mentora

Korištenje literature

O nabavci mehaničkih i električkih dijelova

Tjedni izvještaj

Vođenje bibliografije

 

 

Naputak za pripremu prezentacije rada

 

 

 

Predrag Pale

2012-01-28